logo


Pre lekárov CT

V prípade, ak má pacient vypísanú žiadanku od nezmluvného lekára alebo od nezmluvnej ambulancie, všetky vyšetrenia, na ktoré ho táto ambulancia odosiela, si musí pacient hradiť v plnej výške sám. Na uvedenú skutočnosť musí upozorniť odosielajúci lekár.

Objednávanie pacientov

Pacienta môžete objednať telefonicky na Tel.: 032/6423105, mobil: 0918/888 118

Žiadanka na CT vyšetrenie

Dotazník

Aké vyšetrenia ponúkame

 • CT v oblasti hlavy
 • CT v oblasti krku
 • CT v oblasti hrudníka
 • CT v oblasti brucha
 • CT v oblasti malej panvy
 • CT v oblasti muskuloskeletálneho systému
 • CT angiografia
 • CT kolonografia
 • CT enteroklýza
 • HRCT pľúc
 • PRT a Ozonoterapia
   

CT vyšetrenie :

U každého pacienta pred CT vyšetrením prosíme: riadne vyplnenú a podpísanú žiadanku, vrátane podpísaného poučenia a informovaného súhlasu.
U hospitalizovaných pacientov zabezpečiť zavedenie flexibilnej kanyly (minim. ružová), dobre fixovanej a priechodnej. Zabezpečiť aktuálne hodnoty eGFR ev s-kreatinínu (prevencia CIN - kontrastom spôsobená nefropatia).

Vyznačiť ochorenia štítnej žľazy - akút. tyreotoxikóza je relatívne kontraindikovaná. Pri špeciálnych vyšetreniach s použitím spazmolytika /Buscopan/- nutná anamnéza glaukómu a hypertrofie prostaty.

Pri intervenčných výkonoch pod CT kontrolou /napr. PRT/ je potrebné INR, trombocyty, TK.


Na CT vyšetrenie prichádza pacient nalačno (nejesť najmenej 4 hodiny pred vyšetrením, piť vodu a nesladený čaj v akomkoľvek množstve.

 

Diabetických pacientov je potrebné nahlásiť pri objednávaní na vyšetrenie k voľbe vhodného termínu.

V prípade, pacienta s narušeným vedomím, motoricky nekľudného, malé dieťa alebo pacienta so zlyhávajúcimi vitálnymi funkciami - je nutná sedácia pacienta, respektíve narkóza - dohovoriť spoluprácu s lekármi OAIM.

Pred vyšetrením malej panvy u ženy /v indikovaných prípadoch/ vyplniť pošvu tampónmi. Vyšetrenie panvy u ženy aj muža vyžaduje naplnený močový mechúr.

Pri kolonografii je nevyhnutné vyčistenie hrubého čreva (3 dni pred vyšetrením bezzvyšková strava a deň pred vyšetrením odpoludnia X-prep, resp. adekvátna náhrada...magnéziový prášok).

Každé vyšetrenie dôkladne zvážiť najmä z pohľadu radiačnej záťaže a benefitu pre pacienta. Vyšetrenie je relatívne nákladné a počet vyšetrení nie je neobmedzený. Posúdiť opakované vyšetrenia a alternatívne možnosti /napr. MR/, vyšetrenia veľkých anatomických oblastí, vyšetrenia detí a žien vo fertilnom veku. U fertilných žien ste povinní informovať sa o eventuálnej gravidite a v jej prípade voliť len vitálne indikácie k vyšetreniu alebo využiť možnosti magnetickej rezonancie.

Za indikáciu na vyšetrenia zodpovedá indikujúci lekár alebo jeho primár, na žiadanke musí byť pečiatka a podpis lekára so špecializáciou. Vyšetrujúci rádiológ je spoluzodpovedný za indikáciu k vyšetreniu, má právo ju korigovať, prípadne kontraindikovať. Právom rádiológa je vyšetrenie doplniť o ďalšie vyšetrovacie modality, k dosiahnutiu správnej diagnózy. Dôrazne prosím, vyplňujte všetky dôležité údaje na CT žiadanke, vrátane pomocných vyšetrení (CRP, onkomarkery...), prikladajte dôležité konziliárne nálezy. Počas vyšetrenia nie je dostatočný časový priestor na podrobné štúdium zdravotnej dokumentácie. Nedostatočne vyplnenú žiadanku možno považovať za poškodzovanie záujmov pacienta. Je nevyhnutné, aby pri kontrolných vyšetreniach bola k dispozícii kompletná predošlá CT dokumentácia, najmä z iných pracovísk. CT konzultácie na našom pracovisku sú vítané, dohodnite prosím telefonicky.

Upozorňujem kolegyne a kolegov, že publikovať CT nálezy v akejkoľvek forme, možno len so súhlasom vedúceho lekára Alfamedia s.r.o. s ohľadom na ochranu osobných údajov pacienta.

 

Antialerqická príprava pacienta pred vyšetrením s podaním kontrastnej látky (k.l.) i.v.

Podľa rizikovosti, spracované podľa metodického listu MZ SR, predpokladá antialergickú prípravu každého pacienta pred podaním kontrastnej látky parenterálne. Antialergická príprava pacientov musí byť uvedená a podpísaná lekárom na CT žiadanke, ktorá bude archivovaná.

I. skupina:pacienti, ktorí prekonali anafylaktoidnú reakciu pri vyšetrení k.l. v minulosti

Vyšetrenie s i. v. podanou kontrastnou látkou u pacienta s I. rizikovou skupinou sa vykonáva za účasti lekára OAIM. Indikujúci lekár je povinný zabezpečiť jeho účasť! Dostatočná hydratácia pacienta.

Príprava: 13 hodín pred vyšetrením: 1. Dithiaden 4 mg p.o. antihistaminika H1

2. Prednizon 40 mg p.o.

3. Zantac 3-4 mg (Tagamet4-5 mg/kg., Ranitidin) H2 blokator i.v.

7 hodín pred vyšetrením: zopakovať to isté ako 13 hodín pred vyšetrením


1 hodinu pred vyšetrením: 1. Dithiaden 2 mg (/Fenistil 0,1 mg/kg) i.m., alebo i.v.

2. Hydrokortison 200 mg i.v.

3. Zantac 3-4 mg (Tagamet 4-5 mg/kg Ranitidin) i.v.

II. skupina: rizikoví pacienti okrem skupiny I. a III. :

1. prekonali reakciu po podaní akejkoľvek kontrastnej latky, mali opakovane vyšetrenie tou istou kontrastnou látkou v krátkom časovom odstupe (2 týždne)

2. atopické choroby (astma, alergická rinitída, ekzémy), alergie všetkých typov

3. závažné ochorenia srdca, pľúc, ciev, CNS, arytmie, poruchy nervového systému,

tetania, choroby systémové (DM, tyreotoxikóza, plazmocytóm, feochromocytóm, infekcie s vysokou TT)

4. vek nad 70 rokov, fyzická vyčerpanosť, strach s vystupňovanou excitabilitou pred vyšetrením, dehydratácia, hypovolemia - riešiť pred vyšetrením

Príprava: 13 hodín pred vyšetrením: Prednison 40 mg p.o. 6 hodín pred vyšetrením: Prednison 40 mg p.o. 1 hodina pred vyšetrením: Dithiaden 2 mg (H1 blokator) i.m. alebo i.v.
Hydrokortison 200 mg i.v. pomaly Zantac 4 mg/kg (Ranitidin eventuálne iné H2 blokátory) i.v.

 

III.skupina: pacienti bez rizikových faktorov (prípravu zváži indikujúci lekár).

Príprava: 1 hodinu pred vyšetrením: Dithiaden 2 mg i.m., Hydrokortison 100 mg i.v. Perorálna príprava pacienta pred CT vyšetrením:

1. Pri vyšetrení malej panvy, retroperitonea a abdomenu je potrebná perorálna kontrastná naplň kľučiek tenkého čreva /1 ampulka Urografín 76% rozriediť v 1 litri vody (u deti čaju, môže byť mierne osladený)

2 hodiny pred vyšetrením pomaly vypiť (cca v priebehu 1/2 hodiny)

2. Pri vyšetrení epigastria, samostatne pečene, obličiek, nadobličiek, žalúdka a hrudníka: bez nustnosti p.o. prípravy, stačí 0,5 litra vody vypiť tesne pred vyšetrením na našom pracovisku

3. Pri vyšetrení pažeráka: 1 ampulka Urografín 76% rozriediť v 1 litri vody (u deti čaju,môže byť mierne osladený), časť vypiť tesne pred vyšetrením a časť na vyšetrovacom stole

4. Pri vyšetreniach akejkoľvek časti hlavy, krku, mediastína, muskuloskeletálneho systému, chrbtice, končatín, traume...bez potreby p.o. prípravy

5. Pri CT enterografii: zabezpečená na CT pracovisku /roztok Manitolu, treba prísť cca o 1hod. skôr/

6. Pri CT kolonografii: nutné absolútne vyprázdnenie hrubého čreva, p.o. príprava možná 1 ampulka Urografín 76% rozriediť v 1 litri vody deň pred vyšetrením k detekcii skybal, ostatná príprava bude zabezpečená na CT pracovisku pomocou aplikácie vzduchu, prísť cca 15 min. pred CT vyšetrením

 

Upozornenie:

Žiadame o dôsledné dodržanie termínu vyšetrenia. Indikujúci lekár zodpovedá za prípravu pacienta (vrátane poučenia pacienta o danom vyšetrení).

Pacient si prinesie zdravotnú kartu, chorobopis a dokumentáciu z predchádzajúcich RDG vyšetrení.

Nedostatočne vyplnená žiadanka nemusí byť akceptovaná.AB Diagnostik a.s., Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, Email: info@abdg.sk


Zmluvní partneri našich pracovísk: Zmluvne poistovne - VŠZP - AB Diagnostik Zmluvne poistovne - DOVERA - AB Diagnostik Zmluvne poistovne - UNION - AB Diagnostik

© Všetky práva vyhradené - www.abdiagnostik.sk
Tvorba web stránok

Všetky práva vyhradené - www.abdiagnostik.sk
Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT
Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies